Giriş
Göz dəyməyə aid islam dinində nəsə var?
25.11.2016
İmam Əlinin (ə) belə buyurduğu rəvayət edilir: "Göz dəyməsi həqiqətdir, ondan qorunmaq üçün duadan istifadə etmək də həqiqətdir”. Çox uzun idi amma məncə sualın əsl cavabi budur.
25.11.2016
Məncə onun gözlə əlaqəsi yoxdu nəfislə əlaqəsi var. Sadicə başqasında olanı nəfisin istəməyi kimi bir şey. Xoşuna gələn nəyisə nəfis çəkir. Bununla əlaqəli bir şeydi
25.11.2016
Əssalamu əleykum. Peyğəmbər (s)- dən rəvayətdir ki, nə vaxt yaxşı bir şey və ya bir iş gördünüz *Əllahu Əllahu ma şaəllahu la quvvətə illa billah* deyin ki, o şeyə və ya o işə nəzər dəyməsin. Əgər istəyən olsa Peyğəmbər (s)- dan rəvayət olunmuş bədnəzər duasını yaza bilərəm
25.11.2016