Giriş
Süfrə qurulanda çəngəl, qaşiq və bıçaq necə düzülməlidir?
28.10.2016
Hamısını qoyursan ortalıqa kimə nə lazımdı götürür)
28.10.2016
Çəngəl solda, bıçaq ve qaşiq sağda olmalıdır.
28.10.2016