Giriş
Hematokrit (HCT) nədir?
25.10.2016
Hematokrit qırmızı qan hüceyrələrinin həcminin bütün qanin həcminə nisbetidir. Hematokritin normasi yaşa və cinsə görə dəyişir. Norma orta yaş kişilərdə 42-52% , qadinlarda 36-46% müəyyən edilir.
25.10.2016
Çox saq olun.
25.10.2016
Maraqlıdır.
26.10.2016