Giriş
Anonim
Ala bula boz keci yoxsa ay qowa buynuz keci?)
24.10.2016
Yalqız gəzib dolanma Dağa daşa dirmanma
24.10.2016