Giriş
Kim deyər? Bütün gün ərzində eyni sualı soruşub hər dəfə fərqli cavab eşitdiyimiz sual hansıdır?😜
24.10.2016
Necəsən? )
24.10.2016
Yox 😃
24.10.2016
Saat neçədir?
24.10.2016
Yes ✌ he 😃düzdür.
24.10.2016
A... hər dəfə fərqli cavab... məndə elə bilrəm hər dəfə eyni cavab soruşursan ) Əslində 4-ün yarısı, məsəl üçün, cavab verilirsə.. bir dəqiqə sonra da 4-ün yarısı cavab veriləcək. Ona görə də tam razı deyiləm 😃
24.10.2016
😕🤗😂
24.10.2016
Elektron saat olsa necə? 😄😜
24.10.2016
Onda düzdü :)
24.10.2016