Giriş
İstifadə qaydaları

Ümumi sualınıza cavab verilməyibsə, onu silə bilərsiniz. Cavab verilən andan etibarən sualı silmək mümkün deyil.

Şəxsi sualı silmək imkanı yalnız sual verdiyiniz adam ona cavab vermək istəməyibsə yaranır.

Sizə verilən şəxsi suala cavab verdikdə onu hamı görəcək. Cavab vermək istəməsəniz - heç kim görməyəcək.

Verdiyiniz sual və ya cavab hər hansı fiziki və ya hüquqi şəxsin hüquqlarını və Azərbaycan Respublikası qanunlarını pozmamalıdır.

Sualver.az rəhbərliyi istifadəçilərin əlavə etdiyi məlumata görə məsuliyyət daşımır.