Giriş
Sualver.az saytının reytinq sistemi haqqında

Reytinq istifadəçilərin ümumi aktivliyini göstərir.

Hər bir sualın/cavabın öz reytinqi var. İstifadəçinin reytinqi onun suallarının və cavablarının reytinqlərinin cəminə bərabərdir.

Sualın/cavabın reytinqinə digər istifadəçilərin onu bəyənib-bəyənməməkləri təsir edir.